Logo
Call Us
FACEBOOK

Facebook สาขา สาธุประดิษฐ์

FACEBOOK

Facebook สาขา ราชพฤกษ์

INTRAGRAM
LINE

RULES & REGULATIONSกฎกติกาการเข้าพัก และเงื่อนไขต่างๆ

สิ่งที่ต้องนำมาในวันเข้าพักมีดังนี้

https://www.catsmelodichotel.com/wp-content/uploads/2019/12/sum-450.jpg
ข้อที่ 1
บัตรวัคซีนน้องแมว หรือ ใบรับรองแพทย์
https://www.catsmelodichotel.com/wp-content/uploads/2019/12/1576318872920-450.jpg
ข้อที่ 2
บัตรประชาชน หรือ Passport เจ้าของน้องแมวในการยืนยันตัวตน
https://www.catsmelodichotel.com/wp-content/uploads/2019/12/1576318879194-450.jpg
ข้อที่ 3
อาหารน้อง (กรณีไม่สะดวกนำมา สามารถซื้อกับทางโรงแรมได้)
https://www.catsmelodichotel.com/wp-content/uploads/2019/12/1576318891148-450.jpg
ข้อที่ 4
น้องแมว (สำคัญมากสุดๆๆๆเลยค่ะ)

น้องแมวที่จะเข้าพักกับทางโรงแรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

https://www.catsmelodichotel.com/wp-content/uploads/2022/05/LINE_ALBUM_1342022_๒๒๐๕๐๓_50.jpg

BETTER BOARDING EXPERIENCE

สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีไข้หรือโรคติดต่อ
น้องแมวต้องมีบัตรวัคซีนและผ่านการทำวัคซีนพื้นฐานครบถ้วน ได้แก่ พิษสุนัขบ้า ไข้หัดแมว ลูคีเมีย
น้องแมวต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
น้องแมวต้องไม่มีเห็บหมัดหรือไรหู
https://www.catsmelodichotel.com/wp-content/uploads/2019/10/logo-small.png
About
ริมถนนสาธุประดิษฐ์ ระหว่างซอย 18,20 กรุงเทพมหานคร 10120
0954969362
info@catsmelodichotel.com
Newsletter